03/12/12 קורג מוסיפה ספריות סאונדים לקרונוס,כנסו ללינק...


קורג משחררת ספריות סאונדים נהדרות חדשות,תוצרת Kid Nepro,ושל KARO,בתשלום כמובן...

להלן הקישור:

https://www.korg.com/kronosSoundLibraries